1989

ng3 1968In 1989 werd een andere Duitse "poot" gestart, en wel in de vorm van een kleinschalig schip, de houten viskotter NG 3 “Niedersachsen”(ex NC 304, gebouwd in 1968) welke uitgerust was voor de kabeljauw/rondvis visserij. Dit schip werd geëxploiteerd door De F.K. Niedersachsen GmbH, See- und Fluβfischerei. Met het in de vaart brengen van dit schip kwam het vijfde schip van het bedrijf in de vaart.