Ons bedrijf Onze ambitie

Onze bedrijfsambitie

P1000293Wij streven ernaar de Europese ontwikkelingen en gedachtegang over duurzame visserij als uitgangspunt te nemen voor bedrijfsbeslissingen. Daarnaast zoeken wij actief naar Europese samenwerkingsverbanden om hiermee een onderscheidende positie in de aanvoermarkt in te nemen.

DSC00378De traditionele gedachtegang over schaalvergroting hebben wij opzij gezet en kijken nu veel meer naar verbetering van de kwaliteit van ons visproduct en verbreding van onze activiteiten waarmee we een zo goed mogelijke basis te leggen voor een gezonde bedrijfsvoering. Duurzaamheid is voor ons hetzelfde als goed rentmeesterschap wat bij de typische calvinistische visserij-cultuur van jongs af aan aangeleerd wordt.

Duurzaamheid is voor ons hetzelfde als goed rentmeesterschap wat er bij de typische calvinistische visserij-cultuur altijd van jongs af aan ingegoten wordt.