Verantwoord vissen

Verantwoord & Innovatief

035Het lijkt eerder gewoonte dan uitzondering: vissers die er een duidelijk andere mening op na houden dan onderzoekers en andere ‘land-based’ experts wanneer het gaat om kennis over visbestanden.

Voor zover na te gaan begeleiden de signalen van de zee de vissers bij het verbeteren van hun vangstsucces waar ze compleet afhankelijk zijn van natuurelementen, seizoenen en wisselende maan- en zonnestanden. In de loop der tijd hebben zich vele theorieën ontwikkeld op basis van deze signalen, die vervolgens werden doorgegeven aan de volgende generatie.

De schipper van nu vraagt zich af of zijn kennis niet een veel grotere waarde kan vertegenwoordigen bij het oplossen van hedendaagse vraagstukken in de visserij. Op de vloot doen vele theorieën de ronde en vele zijn het waard om nader te onderzoeken: het werkelijk uitvoeren van zulke studies is essentieel voor het geaccepteerd raken van schipperskennis en visserijgegevens in duurzaam bestandsbeheer.

Groep vissers neemt poolshoogte in Noorwegen

Van links naar rechts Jelle Landstra van InnovatieNetwerk, ambassadeur Richard van Rijssen, Gert-Jan Kooij, Reinder Schaap, Sytse Ybema, Willem Brands, Cees van den Berg, Øystein Lie en Pieter Louwe van Slooten. OSLO – Een kleine groep Nederlandse vissers heeft vorige week in Noorwegen kennis gemaakt met en informatie ingewonnen over MareLife, het private Noorse innovatienetwerk in de bio-marine sector. De vissers gaan het initiatief nemen tot een MareLife Nederland. (Tekst: Visserijnieuws)

Het Noorse MareLife, waarvan ook al zes Nederlandse bedrijven lid zijn, is een interessant concept. Zeker ook voor de Klankbordgroep Visserijinnovatie (de voormalige VIP Klankbordgroep) en de in Nederland nog op te richten Blueports. Bij MareLife gaat het niet alleen om visserij. Het ledenbestand is ´cross-sector´ en omvat bedrijfsleven en onderzoek, inclusief ‘solution providers’ en investeerders. Bovendien gaat het om de gehele bio-marine sector, dus ook over aquacultuur en uit zee gewonnen stoffen.

Read more...

North Sea Fish Center

NSFCHet North Sea Fish Center (NSFC) stelt zich tot doel het perspectief voor duurzame visserij te verbeteren door middel van het ontwikkelen, introduceren en bewaken van een duurzame standaard voor Noordzee vis (in eerste instantie schol), ter vergroting van het rendement voor de gehele visserijketen.

Read more...

ONDERZOEK als veelbelovende nevenactiviteit

UTRECHT – Behalve voor de visserij is de 40 meter lange Noorse trawler ´Ringbas´ ook speciaal uitgerust voor bodemkartering, de 80 meter lange trawler ´Christine E´ voor werkzaamheden in de olie-industrie en seismisch onderzoek en de 94 meter lange geavanceerde ´Libas´ voor visserijonderzoek. Kunnen Nederlandse vissers met al hun nautische kennis en kunde ook inkomsten halen uit maritieme nevenactiviteiten? Die kansen zijn er zeker.

Read more...

SFAV

sfav banner

Logo SFAVEind jaren '80 en begin jaren '90 was de druk op het maritieme milieu dusdanig hoog dat de vissersvloot begon in te zien dat er iets moest gebeuren om de milieusituatie te veranderen. Ondanks de toegenomen druk op het maritieme milieu werden er van de kant van de overheid geen regels uitgevaardigd. Toch werd er steeds sterker nadruk gelegd op het principe: 'de vervuiler betaalt'.

Read more...

Vissers leren van veehouders

vissers leren van boerenILPENDAM – Een handvol vissers en boeren zaten zaterdag samen aan tafel. Locatie: boerderij Achtervennen van melkveehouder en natuurbeheerder Sjaak Hoogendoorn uit Ilpendam. Initiatiefnemers: het Visserij Innovatie Platform (VIP) en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Doel: het uitwisselen van ervaringen tussen voorlopers.

Read more...

More Articles...

Page 1 of 2

Start
Prev
1

Our Partners