Nieuws Latest Slim ondernemen in de platvisserij

Slim ondernemen in de platvisserij

boomkorvissen4

 Het doel van de kenniskring is het uitwisselen van kennis om de (boomkor-)visserij op platvis te verduurzamen. Er wordt momenteel op verschillende plaatsen praktische ervaring opgedaan met vangsttechnieken en werkwijzen die brandstof besparen en de effecten op het ecosysteem beperken

(bijv. boomkor met lichtere kettingen, outriggen).

In de Kenniskring willen vissers deze ervaringen delen, met elkaar en met onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, met het doel de analyse van resultaten te verbeteren, de gevonden oplossingen te optimaliseren, en gezamenlijk op te trekken in het opzetten van vervolgexperimenten en bij het zoeken naar financiële ondersteuning.
De Kenniskring wil ook nadrukkelijk de handel bij de kennisuitwisseling betrekken. Hoe ziet voor de Nederlandse handel en verwerking de vraag naar duurzame vis er concreet uit, wat zijn de alternatieven, hoe scoort de Nederlandse platvis ten opzichte van deze alternatieven, wat kan c.q. moeten we verbeteren?

Het gaat de Kenniskring om concrete stappen op korte termijn, maar wel vanuit het perspectief van een omslag naar duurzame visserij ook op de lange termijn.

Aanpak

  • Samenstellen van een vaste kern van vissers die actief bezig zijn met c.q. geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van duurzamere (boomkor-)visserijmethoden.
  • Praktisch toepassen van duurzamere vismethoden (lichtere tuigen, ontsnappingpanelen, bijvangst levend overboord etc.).
  • Analyse van de resultaten met elkaar, met onderzoekers en met andere stakeholders.
  • Actieve betrokkenheid van handel en verwerking.
  • Stroomlijnen van financiële ondersteuning om te experimenteren.

RSS Subscription

VD Berg News

Our Tweets